Звернення громадян

Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян, які надійшли до Теплицької районної ради в 2014 році.

Жителі Теплицького району у своєму повсякденному житті зіштовхуються з необхідністю звертатись по тих чи інших питаннях в органи влади. Тому, робота із зверненнями громадян є одним із пріоритетних напрямів діяльності районної ради.

Впродовж усього 2014 року районною радою вживались заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

В районній раді створено необхідні умови для реалізації конституційного права громадян на звернення.

До Теплицької районної ради протягом 2014 року надійшло 22 звернення: (із них 21 – на особистому прийомі та 1 – через органи влади).

У структурі звернень, що надійшли до районної ради, загалом домінують заяви.

Тематика звернень постійно аналізується, виділяються найбільш гострі питання, які потребують негайного вирішення, узагальнюються проблеми, які стоять перед жителями району, їх вирішення враховується у роботі районної ради.

Чільне місце займають питання сільського господарства, землекористування в сільській місцевості. Серед інших основних питань є питання соціального захисту, житлові, забезпечення законності та охорони правопорядку ,комунального та дорожнього господарства, праці, освіти, виховання і навчання дітей, охорони здоров’я.

Багато звернень надходить щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.
Районною радою вживаються заходи щодо належного розгляду та вирішення порушених в зверненнях питань. Особлива увага приділяється зверненням пільгової категорії громадян інвалідам учасникам війни та бойових дій, членам багатодітних сімей, ветеранам праці, пенсіонерам. На прохання вищезгаданої категорії громадян надавалась допомога у придбанні палива, ліків, у вирішенні житлово-комунальних питань, оформлення субсидій, тощо.

Про позитивні напрями цієї роботи свідчить те, що значна частина з порушених заявниками питань вирішено позитивно, багато питань за дорученням голови районної ради було розглянуто комісійно з виїздом на місце.

Здійснюється суворий контроль щодо недопущення порушень строків розгляду звернень. Районна рада постійно працює над усуненням недоліків у розгляді заяв, скарг громадян. Добивається уважного, принципового і ділового підходу до розгляду кожної заяви, ставить конкретні завдання перед селищним, сільськими головами, керівниками управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації щодо вжиття заходів для позитивного вирішення питань, саме на місцях багато уваги приділяти якості виконання завдань та кінцевим результатам, що дасть змогу людям бути впевненими у позитивному вирішенні того чи іншого порушеного ними питання.

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому. Тому робота зі зверненнями громадян у районній раді буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.