Звернення громадян

Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до Теплицької районної ради за 2011 рік.

У 2011 році значну увагу районною радою приділено вирішенню завдань, визначених Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За 2011 рік до районної ради надійшло 28 звернень: 27 були підняті на особистому прийомі, 1 звернення надійшло почтою.

У порівнянні з відповідним періодом 2010 року загальна кількість звернень зменшилась.

Із звернень, що надійшли: 21 вирішено позитивно , на інші - дано ґрунтовні роз’яснення.

Найбільше звернень надійшло із , смт. Теплик(11) , сіл Соболівки (6), Метанівки (3), В. Мочулка (2) Найменше звертались у районну раду жителі сіл Бджільна , Брідок Залужжя, М . Мочулка, Пологи ,Стражгород .

Серед авторів звернень переважають найменш захищені категорії населення, зокрема пенсіонери, які потребують особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих проблем. Дану категорію громадян найбільше турбують питання надання пільг, компенсацій, матеріальної допомоги.

За тематикою звернень можна виділити наступні напрямки актуальної проблематики :

1.Соціальний захист: надійшло -6 звернень, що становить 21% від загальної кількості. Аграрна політика і земельні відносини: надійшло -5 звернень, що становить 18% від загальної кількості.

2.Аграрна політика і земельні відносини: надійшло -5 звернень, що становить 18% від загальної кількості.

3.Комунальне господарство, транспорт, зв'язок: надійшло -4 звернення. Питома вага цих звернень 14%.

4.Праця і зарплата надійшло -4 звернення, що становить14% від загальної кількості.

5.Охорона здоровя надійшло - 3 звернення, що становить10% від загальної кількості .

Протягом 2011 року до районної ради надійшло 1колективне звернення від жителів с.Метанівка , також надійшло 1- повторне звернення .

Незважаючи на неодноразовий, як правило, комісійний розгляд звернень, у тому числі із виїздом на місце, залученням до розгляду представників інших органів державної влади, окремі громадяни продовжують і надалі звертатись до органів державної влади усіх рівнів.

Однією з причин звернень громадян до органів влади вищого рівня з питань, що не відносяться до їх повноважень, є прояви формального підходу до їх вирішення на рівні виконкомів місцевих рад. Мають місце факти, коли робота із зверненнями громадян носить поверховий характер. Неуважне ставлення до розгляду звернень, поверхове їх вивчення, неповне вирішення змушує заявників звертатися до органів влади вищого рівня, причому повторно. Особливо це стосується вирішення земельних спорів. Відповідно до статті 158 Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

Особливу увагу слід звернути і на додержання строків розгляду звернень громадян з питань відведення земельних ділянок. Так, відповідно до частини 5 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

Наведені факти свідчать про необхідність покращення роботи із зверненнями громадян, ґрунтовного вивчення заяв і скарг, ширшого використання наявних можливостей для найбільш повного задоволення запитів населення, підвищення вимогливості до керівників усіх рівнів, дотримання законності та правопорядку у роботі з людьми.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.