Регуляторна діяльність

Інформація про здійснення Теплицькою районною радою державної регуляторної політики у 2016 році.

Реалізація державної регуляторної політики Теплицькою районною радою у 2016 році здійснювалася у відповідності до вимог, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Теплицькою районною радою затверджено План роботи районної ради на 2017 рік (далі - План) із врахуванням вимог даного Закону. З метою ознайомлення фізичних та юридичних осіб План розміщено на офіційному сайті Теплицької районної ради та органів місцевого самоврядування (teprada.gov.ua). Розробка проектів регуляторних актів в районній раді здійснювалась із дотриманням принципів доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин. Так, протягом 2016 року районною радою прийнято 1 регуляторний акт: «Про внесення змін до регуляторних актів», яким вносились зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Теплицького району та затверджено ціни на роботи (послуги), що виконуються КУ «Трудовий архів» Теплицької районної ради в новій редакції. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта оприлюднювалося у газеті «Вісті Тепличчини» і на веб-сайті районної ради та органів місцевого самоврядування teprada.gov.ua. Розроблений проект регуляторного акту райради разом із аналізами його регуляторного впливу, експертним висновком постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу оприлюднювалися на веб-сайті районної ради та органів місцевого самоврядування teprada.gov.ua в рубриці «Регуляторна діяльність».

Голова районної ради      В. Романюк

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.