Регуляторна діяльність

Інформація про здійснення Теплицькою районною радою державної регуляторної політики у 2014 році.

Реалізація державної регуляторної політики Теплицькою районною радою у 2014 році здійснювалася у відповідності до вимог, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Відповідно до вимог статті 7 Закону Теплицькою районною радою затверджено План роботи районної ради із врахуванням вимог даного Закону на 2014 рік. З метою ознайомлення фізичних та юридичних осіб зазначений План розміщено на офіційному сайті Теплицької районної ради та органів місцевого самоврядування (teprada.gov.ua). Протягом звітного року до вказаного Плану вносилися зміни, доповнення, які оприлюднювались на веб-сайті районної ради в розділі «Регуляторна діяльність» та у місцевих засобах масової інформації згідно чинного законодавства. У разі необхідності розробки та прийняття регуляторних актів, що не передбачені затвердженим планом, вносилися до нього зміни, доповнення, які оприлюднені у місцевих засобах масової інформації. Розробка проектів регуляторних актів в районній раді здійснювалась із дотриманням принципів, доцільності, збалансованості, достатності, послідовності, передбачуваності регуляторної діяльності та відповідності нормативного регулювання вимогам ринкових відносин. Так, протягом 2014 року районною радою прийнято 1 регуляторний акт: «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Теплицького району, затвердженої рішенням 7 сесії районної ради 6 скликання від 07.10.2011 року № 96» Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта разом із аналізом його регуляторного впливу оприлюднювалося у газеті «Вісті Тепличчини» та на веб-сайті районної ради та органів місцевого самоврядування teprada.gov.ua в рубриці «Регуляторна діяльність». Розроблений проект регуляторного акту райради разом із аналізм його регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, інформація про здійснення державної регуляторної політики оприлюднювалися на веб-сайті районної ради та органів місцевого самоврядування teprada.gov.ua в рубриці «Регуляторна діяльність». Інформація про здійснення Теплицькою районною радою регуляторної політики у 2014 році розміщена на веб-сайті районної ради та органів місцевого самоврядування teprada.gov.ua в рубриці «Регуляторна діяльність»

Заступник голови районної ради    Р.Трамбовецький

 

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.