Регуляторна діяльність - Проекти рішень

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються РКАУ «Трудовий архів».

Постійна комісія з питань підприємництва, економічних реформ, розвитку малого та середнього бізнесу

Експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються РКАУ «Трудовий архів».

НАЗВА РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА –«Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються РКАУ «Трудовий архів».

ПРОБЛЕМА:

Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.

Відповідно до статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, РКАУ «Трудовий архів» Теплицького району має право виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів.

Враховуючи інтереси громадян, також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи НАФ. Отже, з однієї сторони, виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур.

З іншої сторони, шляхом державного регулювання, передбачається вирішити проблему додаткового фінансування заходів по забезпеченню збереження документів з особового складу, переданих до РКАУ «Трудовий архів» Теплицького району (спільна власність територіальних громад сіл, селища району).

ЦІЛІ ПРИЙНЯТТЯ:

Ціль регуляторного акта - додаткове фінансування РКАУ «Трудовий архів» на заходи із забезпечення нормативних умов зберігання соціально значимих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ:

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної  регуляторної  політики  ( ст. 4 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Розробником проекту  регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності».

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту надруковано в районній газеті «Вісті Тепличчини».

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Теплицької районної ради та органів місцевого самоврядування.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акта буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.

В результаті прийняття регуляторного акта підвищиться свідомість керівників підприємницьких структур та населення відносно значимості архівів з особового складу та зросте їх відповідальність за збереження соціально значимих документів. Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення інтересів трудового архіву, громадян і суб'єктів підприємницької діяльності.

При прийнятті даного регуляторного акта для органів місцевого самоврядування результатом буде встановлення тарифів щодо оплати послуг, які виконуються РКАУ «Трудовий архів» Теплицького району. Забезпечення зберігання документів до умов, визначених Держкомархівом з особового складу та документів тимчасового зберігання та запобіганню їх втраті.

Для членів громади довідки соціально-правового характеру (про заробітну плату,копій, підтвердження трудового стажу) надаються безоплатно по запитах (листах).

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акта не передбачається.

 

Голова постійної комісії районної ради з питань підприємництва, економічних реформ, розвитку малого та середнього бізнесу ____________ Г. Чех

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.